גיאוגרפיה אדם וסביבה(מגמה בית ספרית)

מה עולה לכם בראש כשאומרים גיאוגרפיה ?

 

 

 

למה ללמוד גיאוגרפיה ?        

מקצוע אקטואלי  ורלוונטי  לחיים שלנו

כביש עמוס

 למידה מגוונת 
 מבחן מתוקשב   
אירועים  בעולם