רכז/ת השכבה

  • רכז/ת: רונית כהן

כיתות השכבה

עבודות מעבר תש"פ

התלמידים שצריכים להגיש עבודות מעבר באזרחות ספרות ובמגמות
מתבקשים להגיע ב27/8
בשעה 11:00 לחדר של רונית
ולחתום על הגשת העבודות.

לוח מבחנים ופעילויות לשכבת יא