רכז/ת השכבה

  • רכז/ת: טל שחר

כיתות השכבה

מועד משפר כללי מחצית ב'

מועד משפר כללי יתקיים בתאריך 07.06.22

ניתן להירשם עד התאריך 30.05.22 

להרשמה לחץ כאן

התאמות לימודיות - הסבר להורים ולתלמידים

התאמות לימודיות בדרכי היבחנות נועדו לסייע לתלמידים בעלי קשיים למצות יכולותיהם ולהצליח בבחינות הבגרות

בכיתה י':
1. אוספים אבחונים פסיכו-דידקטיים – אבחונים קבילים בתוקף הם אבחונים שנעשו החל מקיץ 2018, כלומר עלייה לכיתה ז. אבחונים לפני אינם בתוקף ואם רוצים לקבל התאמות בדרכי היבחנות יש לעשות אבחון חדש.

את האבחונים יש להעביר לבית הספר עד דצמבר 2021, זה התאריך האחרון בו ועדת התאמות מקבלת אבחונים לשנת הלימודים הנוכחית

2. בוחנים את התלמיד עם וללא המלצות האבחון על מנת לאמוד האם יש פערים לימודיים.
3. ריכוז חוות דעת לרבות התמדה ומוטיבציה.
4. לקראת סוף כיתה י' תיק ההתאמות של התלמיד עובר למשרד החינוך. הציון הנכנס למשוב הוא תמיד הציון ללא התאמה לימודית (עד לאישור ההתאמה בכיתה י"א).

בכיתה י"א:
1. החלטות משרד החינוך מתפרסמות באזור דצמבר, אז התלמיד מקבל עדכון על ההתאמות שאושרו לו.
2. הערת מעקב עם ההתאמות שאושרו תופץ לתלמיד והוריו במשוב.
3. על התלמיד להציג למורה המקצועי את ההתאמות להן הוא זכאי ולהיבחן לאורך השנה ובבחינת הבגרות בהתאם להתאמות שניתנו לו.

חשוב לדעת כי תלמידאות ולמידה רציפה לאורך השנה היא חלק קריטי מאישור התאמות על ידי ועדת ההתאמות

 

להלן המייל לשליחת אבחונים – ivhunim@pb.amalnet.k12.il

יומן אירועים ומבחנים לשכבת י'