עבודות קיץ מתמטיקה

עבודות קיץ במתמטיקה לתלמידי כיתה י' העולים לכיתה י"א

את העבודה יש להגיש בשיעור הראשון במתמטיקה למורה המלמד

 

עבודה לתלמידי מתמטיקה 5 יח"ל 

העבודה מורכבת משני חלקים:

1. חלק ראשון של העבודה המכיל כ-65 תרגילים מורכב בהתאם לספרי לימוד של
כיתה י' ומבוסס על עבודת קיץ לפי המלצה של יואל גבע (מצורף קישור שדרכו
ניתן קובץ תרגילים לחלק ראשון של עבודת קיץ).

2. חלק שני של עבודה מכיל 23 תרגילים בכל הנושאים שנלמדו בכיתה י'. ישנם גם
תרגילים מסכמים עם סעיפי חשיבה. רוב תרגילים נלקחו מחוברת מבחני בגרות 
במתמטיקה.

 

לצפייה בעבודה לחץ כאן

 

עבודה לתלמידי מתמטיקה 4 יח"ל

לצפייה בעבודה לחץ כאן

 

עבודה לתלמידי מתמטיקה 3 יח"ל 

לצפייה בעבודה לחץ כאן

עבודת קיץ לבוגרי כיתה ט', העולים לכיתה י'

העבודה מיועדת לכלל התלמידים בכל רמות הלימוד, שימו לב לחלוקה בדף העבודה ע"פ רמת הלימוד.

את העבודה יש להגיש בשיעור הראשון במתמטיקה למורה המלמד

לצפייה בעבודה לחץ כאן