רכז/ת השכבה

  • רכז/ת: שפי קטן

כיתות השכבה

עבודות מעבר קיץ תשפ"ג

התלמידים הנדרשים להשלים מטלות קיץ יגישו את העבודות למזכירות התיכון עד ליום חמישי 29.6.23.

ערכת "המפתח", ערכה אינטרנטית לתרגול והכנה למבחנים לצו הראשון.

 

נרכשה עבור תלמידי שכבת י"א ערכת "המפתח", ערכה אינטרנטית לתרגול והכנה למבחנים לצו הראשון.

מטרתה של ערכת התרגול היא לאפשר לתלמידים את ההכנה הטובה ביותר .

הערכה נמצאת באתר הנקרא "המפתח".

כתובת האתר היא: www.the-key.net

מצורף דף הסבר ובו הקודים הדרושים לכניסה לאתר.

שימו לב! משך הערכה הוא 3 חודשים בלבד!

תלמידים שיש להם צו ראשון ב-23.5, מומלץ שיתחברו לאתר ב-23.2 ולא קודם לכן.

כמו כן תלמידים שיש להם צו ראשון מאסף (בקיץ).

 

בהצלחה

 

הסבר לערכת תרגול המפתח