דיפלומטיה באנגלית

מקצוע בחירה זה מכין אתכם להשתלבות בעולם של המאה העשרים ואחת.
הלימודים מתמקדים ברב גוניות, אוריינות תקשורתית וידע בנושאים כלל עולמיים. התכנית פותחה להקנות ללומדים מיומנויות הנדרשות בשוק העבודה כיום, כגון: הצגת נושאים שונים, עבודת צוות, מיומנויות חשיבה ביקורתיות וחדשניות ויצירת הבנות והסכמות.
המקצוע נלמד בשפה האנגלית מאחר ובעידן הגלובלי בו אנו חיים משתמשים בשפה בתחום עסקים, המדע והדיפלומטיה. זוהי גם שפה בינלאומית המציעה נגישות להבנת תרבויות שונות משלנו.

המקצוע מיועד לתלמידים הלומדים ונבחנים באנגלית במסגרת הלימודים הרגילים ברמת 5 יחל. מקצוע בחירה זה עומד ונלמד בפני עצמו בנוסף ללימודי האנגלית הרגילים

ההוראה אינה מסורתית הלמידה הינה פעילה התנסותית וחווייתית באמצעות סדנאות, משחקי תפקידים, הדמיות, דיונים, עבודה בקבוצות, טיפוח עבודת צוות, מרצים אורחים, שיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים בארץ ובעולם. השיעורים יאופיינו בבניית חשיבה ביקורתית, טיפוח יצירתיות ופיתוח מיומנויות תקשורת חברתיות. אלה הם נכסים מהם יפיקו התלמידים תועלת בעתיד, בשוק העבודה ובחייהם האישיים.

תקשורת בינאישית, כשירות בין תרבותית, מסרים מהמדיה, אתיקה בעיתונאות וברשתות החברתיות, נושאים גלובליים בני זמננו, דיפלומטיה בינלאומית, דיונים ודיבור בפני קהל, חשיבה חדשנית וביקורתית בקבלת החלטות ,רב תרבותיות ושימוש יעיל בפלטפורמות חברתיות.