מגמת ביוטכנולוגיה

מקצועות נלמדים

 

תכנית הלימודים בכימיה מיועדת לתלמידים הבוחרים ללמוד את המקצוע בהיקף של חמש יחידות לימוד, 15 ש"ש סה"כ. תכנית זו בנויה באופן מודולרי בשני חלקים: ליבה והרחבה.

מדע הכימיה הוא מדע בסיסי הבנוי באופן היררכי, הכולל למידה סדורה ורציפה, על מנת להבין לעומק את תחום הכימיה הן ברמה המאקרוסקופית והן ברמה המיקרוסקופית. בנוסף לכך, הכימיה היא מדע ניסויי, כלומר מקצוע מדעי, שלא רק אנשי מחקר, אלא גם תלמידי בית ספר, נדרשים לערוך בו ניסויים בפועל (Hands-on). הכימיה היא גם צומת מדעים. מדע הכימיה נשען מצד אחד על מדע הפיזיקה ומצד שני הוא אבן היסוד למדעים רבים אחרים כגון: ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה, ביוטכנולוגיה, רפואה, תעשיית התרופות, הנדסת חומרים וכיו"ב.

תוכנית הלימודים בכימיה כוללת תכנים בסיסיים ועקרונות יסוד, היוצרים מחד, בסיס מוצק להבנה מעמיקה הנחוצה להבנת העולם הסובב אותנו, ומאידך, מאפשרים הבנת תכנים חדשים בכימיה שילמדו בעתיד. כל זאת, תוך ביצוע מעבדות חקר הדורשות היכרות עם חומרים, כלים ותהליכי עבודה, בשילוב עם יכולות חשיבה ברמה גבוהה ופיתוח אוריינות מדעית, אצל הלומד.

תכנית הלימודים בכימיה כוללת 70% היבחנות חיצונית ול 30% היבחנות פנימית. הליבה ובסיס הידע של המקצוע נכלל במסגרת ה- 70% בעוד שהתכנים שבהם הכימיה משמשת כצומת בין המדעים נכללים במסגרת ה- 30% לשם הרחבה והעמקה.

להלן חלוקת התכנים הכללית בתכנית המותאמת, במסגרת ה- 70% של היבחנות חיצונית וה- 30%  של היבחנות פנימית:

70% – היבחנות חיצונית

 • קישור ומבנה
 • סטוכיומטריה
 • חמצון חיזור
 • חומצות ובסיסים
 • כימיה של מזון – ויטמינים ומינרלים וחומצות שומן וטריגליצרידים בלבד
 • אנרגטיקה ודינמיקה 1 – אנרגיה בתגובות כימיות וקצב תגובה כימית בלבד
 • מעבדת החקר – חלק שני בלבד

30% – היבחנות פנימית

 • כימיה של מזון – סוכרים
 • אנרגטיקה ודינמיקה 1 – שיווי משקל ואנטרופיה וספונטניות בלבד
 • מעבדת החקר – חלק ראשון בלבד
 • מבניות הבחירה – מבנית בחירה אחת. בבית ספר הרב תחומי עמל ב' פתח תקווה נלמדת מבנית ביוכימיה, הכימיה של חלבונים וחומצות גרעין, המקנה ידע נרחב לתלמידי הביוטכנולוגיה בתחומים הנלמדים במגמה.

 

פרוייקטים מיוחדים:

"כימיה בין תלמידים"  –  "האחר הוא אני"

http://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/28p38-39.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=O42I7-uAzE8

http://amalnet.org/kolot/2016/01/12/chemistry/

כנסי תלמידים

תשע"ד – מתארחים בכנס באורט אבין

https://www.youtube.com/watch?v=_pjbsAgPqh4

תשע"ו – כנס תלמידי כימיה בפתח תקוה ברב תחומי פתח תקוה ב'

https://prezi.com/rxtpee8n8ocl/presentation/

 

מסעות בעקבות יסודות

https://app.emaze.com/mypresentations#/my

 

מסע בעקבות פרסי נובל בכימיה

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vkWYXJ6youatNjhzAxUkQb_Azjc&ll=49.481621185288326%2C-95.70598770000004&z=2