מועדי בגרויות – קיץ תש"פ

מועדי ב' בגרויות קיץ תש"פ

בגרות מועד ב' באנגלית תתקיים בתאריך 23.07.20

בגרות מועד ב' במתמטיקה תתקיים בתאריך 27.07.20

*זמנים של הבגרויות מופיעים מטה ע"פ מספרי השאלון