מועדי בגרויות – קיץ תש"פ

רישום למועדי ב' בגרויות קיץ תש"פ

בגרות מועד ב' באנגלית תתקיים בתאריך 23.07.20

בגרות מועד ב' במתמטיקה תתקיים בתאריך 27.07.20

*זמנים של הבגרויות מופיעים מטה ע"פ מספרי השאלון

 

רכזות אנגלית ומתמטיקה ירשמו את התלמידים שלמדו בקבוצות לימוד לקראת מועד א' וניגשו אליו.
לעומת זאת מי שמתקן שאלונים ממועד חורף או משנה שעברה חייב להירשם באופן עצמאי.

 

הרישום פתוח עד התאריך 20.07.20

תלמידים – לרישום לבגרויות קיץ מועד ב' לחץ כאן

בוגרים -לרישום לבגרויות קיץ מועד ב' לחץ כאן