מערכות ושינויים

חזרה לשגרה

תלמידי י"א- י"ב חוזרים ללימודים ביום ג' 05.05.20, תלמידי י' ימשיכו ללמוד באופן מקוון.
להלן מערכות הלימוד + קבוצות הלימוד ע"פ השכבות לתאריכים 05-08.05

שכבת י' – קישור למערכת

 

שכבת י"א – קישור לחלוקה לקבוצות, קישור למערכת

 

שכבת י"ב – קישור לחלוקה לקבוצות, קישור למערכת

 

 

קישור למערכת לימודים רגילה בשגרה – לא רלוונטי כעת