מועצת תלמידים

בשבוע שעבר עסקנו במנהיגות ובחירות למועצות השכבתיות ולמועצה הבית ספרית. יש מועצה ויש יו"ר- התלמיד ערן אברבוך משכבת י"ב.