למידה משמעותית – תנ"ך

 

"תמיד יחכו לך": בעקבות לימוד מגילת רות והפנמת החשיבות של הקמת שם למת, שכבת י' יצרה ספר זכרון לחללי נצר אחרון – פליטי שואה ששרדו יחידים ממשפחתם, ונהרגו במלחמת השחרור

ספר נצר אחרון